مواد شوینده ماشین ظرفشویی فینیش از فوران دماوند جلوگیری کرد

ماشین ظرفشوییو مواد شوینده ماشین ظرفشویی فینیش هنوز نتوانسته است به شهرهای کشورهای در حال توسعه نفوذ کند همانطور که در گزارش شده کمتر از 10٪ در آسیا و آمریکای لاتین تا سال 2017 با این حال، آنها بیشتر در هتل ها و هتل ها استفاده می شوند.

در حالی که مقرون به صرفه بودن و افزایش قدرت خرید خانوارها باعث افزایش تقاضا برای ماشین ظرفشویی در سال های آتی می شود.

قیمت انرژی، ملاحظات زیست محیطی و مسائل مربوط به کمبود آب نیازمند هنجارها و مقررات سخت گیرانه تری است که به نوبه خود منجر به بهبودهای فنی در طراحی و طراحی می شود.

تولید آگاهی کاربر و تغییرات رفتاری واکنش بعد اجتماعی به محرک‌های ناشی از ابعاد اقتصادی و زیست محیطی توسعه پایدار ضروری است.

این دهه، که در آن صنعت، دانشگاه، دولت و جامعه باید شانه به شانه هم کار کنند تا به طور پیوسته به سمت دسته ای از اهداف توسعه پایدار (SDGs، سازمان ملل) که برای سال 2030 تعیین شده است حرکت کنند، ممکن است زنگ خطری برای آنچه بشر می تواند باشد. انتظار می رود تا پایان قرن.

مدیریت موثر چرخه عمر ماشین‌های ظرفشویی، با مشارکت تولیدکنندگان بالادستی و کاربران پایین‌دستی – تولید و مصرف پایدار، به عبارت دیگر این دستگاه‌ها را به عنوان مشارکت‌کنندگان در مجموعه‌ای از SDGs مرتبط و اهداف آن معرفی می‌کند.

در طول سال‌ها، محققان جنبه‌های مختلف ماشین‌های ظرفشویی را مورد مطالعه و تجزیه و تحلیل قرار داده‌اند – فنی-عملکردی، اجتماعی، زیست‌محیطی، اقتصادی، و سیاسی قانونی/قانونی.

و همچنین جنبه های اجتماعی و زیست محیطی شستشوی دستی ظروف. از آنجایی که ما خود را برای 9 سال آینده آماده می کنیم.

که در آن نیاز به برداشتن گام های بزرگ (دیگر گام های کوچک) در راهپیمایی به سمت اهداف توسعه پایدار است، به دست آوردن یک مرور کلی از تحقیقاتی که تاکنون در محافل دانشگاهی در این زمینه انجام شده است مفید است. جنبه های.