با استراحت بر روی تشک طبی سفت دو نفره گردش خون خود را افزایش دهید

تشک برای جلوگیری از زخم های فشاری یا زخم بستر طراحی شده است که ممکن است در صورتی که بیمار که برای کوتاه مدت یا طولانی مدت در بستر است و دائماً دراز کشیده باشد، ایجاد شود تشک طبی سفت دو نفره تشک های بادی نرم فشار جایگزین با راحتی و قابلیت اطمینان مکانیکی هستند که فشار رابط و پرفیوژن خون بیمار را محاسبه می کنند.

تشک طبی سفت دو نفره برای ارائه خوابی آرام، راحت و آرام به بیماران بستری طراحی شده اند اگر تخت بستری قدیمی و شکل نگرفته باشد، می تواند بسیار ناراحت کننده باشد اغلب بیماران بستری در بیمارستان از این عارضه رنج می برند که بر سلامت و خواب آنها تأثیر می گذارد علاوه بر این، بیماران تروماتیک شدید و بیماران با محدودیت حرکتی نیز این مشکل را دارند.

تشک

در هر دو حالت فرار از زخم بستر و صدمات فشاری برای بیمار بسیار سخت و پرخطر است، استفاده از تشک های بادی طبی و طبی در چنین شرایطی که باعث ناراحتی بیمار می شود، امکان از بین بردن زخم ها و سایر عواملی که باعث آسیب به بدن می شود را می دهد پوست یا پشت بیمار این به بیمار اجازه می دهد تا در شرایط پزشکی که به ساعت های طولانی دراز کشیدن نیاز دارد، راحت و راحت دراز بکشد. استفاده از تشک های بادی طبی یکی از مهم ترین شرایط بیماران بستری است.
تشک های بادی گردش خون بهتر و کاهش فشار را برای بیمار که روی آن می خوابد فراهم می کند علاوه بر این تشک بادی همیشه احساس راحتی فوق العاده ای را به بیمار القا می کند چرا که امکان تغییر نقاط فشار با تغییر وضعیت فرد خوابیده بر روی آن وجود دارد تشک های بادی طبی این امکان را به بدن بیمار می دهند که آزادانه حرکت کند از آنجایی که امکان تغییر نقاط فشار، حرکت دادن بدن فرد وجود دارد، در بیمارانی که از تشک بادی استفاده می‌کنند، احتمال کمتری دارد که دچار پوست درد یا آسیب‌های دردناک تشک شوند.